Sản phẩm thương mại

Aerobic

Aerobic

Dòng thiết bị hiếu khí xung quanh thiết kế của một nhu cầu tập thể dục ổn định và an toàn, hệ thống hấp thụ PulflexTM của máy chạy bộ được sử dụng để tránh chấn thương thể thao.
Xem xét đầy đủ sự tiện lợi bảo trì trong hoạt động môi trường thương mại, tiết kiệm chi phí bảo trì cho người vận hành.

Sức mạnh

Sức mạnh

PT-FITNESS có nhiều công cụ quyền lực nhất trong ngành để đáp ứng nhiều môi trường đào tạo, nhu cầu đào tạo và ngân sách của nhà điều hành.
Việc thiết kế các dụng cụ tăng cường đưa ergonomics vào việc xem xét đầy đủ để cung cấp cho huấn luyện viên sự an toàn và hiệu quả về huấn luyện.

Lớp dậy Gym

Lớp dậy Gym

PT-FITNESS cung cấp một cách toàn diện, khoa học, sản phẩm bền cho nhóm tiểu đào tạo lớp, trung bình và đào tạo người cao cấp và cung cấp đào tạo và huấn luyện hệ thống chứng nhận đào tạo, phù hợp hơn cho câu lạc bộ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và xưởng dạy Giải pháp bài học nhóm.

Open Chat
1
Close chat
Xin chào, Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Start

Hotline 1: 0988 666 222
Hotline 2: 098 888 0809