PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN

Cảm ơn quý khách hàng Huy Nguyễn Finess Quản Ninh đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.