Hỗ trợ kĩ thuật

Các vấn đề và giải pháp chung – Thiết bị Magneto
Tiếng ồn khác Belt trượt Nút hiển thị điện tử không phản hồi
Đồng hồ điện tử không hiển thị Sự miễn cưỡng chuyển đổi một hoặc hai chiều nội bộ Kiểm soát điện từ không thể điều chỉnh được
Không thể điều chỉnh điện trở từ
Các vấn đề và Giải pháp chung – Thiết bị Điện
Số lượt truy cập không đếm Không cài đặt cáp ngắn Kéo cáp sau khi lắp đặt không di chuyển
Các vấn đề và giải pháp chung – Các máy chạy bộ
Bơm không tự động tiếp nhiên liệu Hiện tượng thời gian chết đột ngột Vấn đề liên lạc
Tạm dừng hiện tượng Lỗi nâng Lỗi bảo vệ chống mất điện
Cân chỉnh tự động máy chạy bộ Kiểm tra nhà nước máy chạy bộ Chuyển đổi số liệu bằng máy chạy bộ
Cài đặt thông số của máy chạy bộ Cũ và nâng cấp phiên bản của các biến tần wiring Sự cố chuyển đổi khẩn cấp
Lỗi bảo vệ quá dòng Bảng tính cho thấy không có sự thất bại bắt đầu Lỗi bảo vệ quá tải
Open Chat
1
Close chat
Xin chào, Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Start

Hotline 1: 0988 666 222
Hotline 2: 098 888 0809