Dự án đã triển khai

PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng FITNESS TOWN đã tin tưởng sử dụng combo dòng SL IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng F4 Fitness đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Blue Gym Võ Thị Sáu đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng AETHESTIC FITNESS đã tin tưởng sử dụng Combo FE IMPULSE và HOIST của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng AE FITNESS Hà Nội đã tin tưởng sử dụng Combo Hoist và IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng 89 CLUB GYM đã tin tưởng sử dụng Combo Dòng SL thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
Hotline 1: 0988 666 222
Hotline 2: 098 888 0809