Dự án đã triển khai

PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Ngọc Thảo Gym đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Love Gym đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng LKM Fitness đã tin tưởng sử dụng Combo hoàn hảo IT93 thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Lighting Fitness đã tin tưởng sử dụng combo hoàn hảo dòng SL thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng K&K Fitness đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Huy Nguyễn Finess Quản Ninh đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Gym Numberone đã tin tưởng sử dụng combo hoàn hảo dòng IT93 thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Gym Gold đã tin tưởng sử dụng Combo combo hoàn hảo IT93 thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Gaia Fitness đã tin tưởng sử dụng combo IMPULSE + Hoist của PT-FITNESS.
PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN Cảm ơn quý khách hàng Fun Fit Fitness đã tin tưởng sử dụng combo kết hợp FE Impulse + Hoist của PT-FITNESS.
Hotline 1: 0988 666 222
Hotline 2: 098 888 0809