PT FITNESS HÂN HẠNH LÀM TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN

Cảm ơn quý khách hàng Blue Gym Võ Thị Sáu đã tin tưởng sử dụng Combo kết hợp IT93 + X-Zone + 5 Station thương hiệu IMPULSE của PT-FITNESS.